pd (66K)

OZNAM
Od 30.11. 2022 je zavedené obmedzenie návštev na oddelení č. 8 na prevádzke J. Okáľa Zariadenia pre seniorov Prievidza z dôvodu výskytu Covid – 19.
Prosím návštevy o trpezlivosť. Epidemiologická situácia sa bude priebežne monitorovať.

Vedenie ZPS Prievidza žiada zamestnancov, prijímateľov sociálnej služby a dodávateľov, aby dodržiavali všetky preventívne opatrenia.

pdf (2K)Oznam - návštevy