pd (66K)

OZNAM
Na prevádzke J. Okáľa - Zariadenie pre seniorov Prievidza, vchod č. 8 je dočasný zákaz návštev z dôvodu výskytu Covid -19.
Na základe usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb od MPSVaR sa oddelenie stáva červenou zónou. Bude prebiehať pravidelné testovanie prijímateľov a zamestnancov. Po výsledkoch testovania a 5 dňovej povinnej izolácii sa opätovne prehodnotí mimoriadna situácia. Na oddelení č. 4 doporučujeme návštevu realizovať vo vonkajšom prostredí, alebo vestibule oddelenia. Každá vstupujúca cudzia osoba do zariadenia je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Vedenie ZPS Prievidza žiada zamestnancov, prijímateľov sociálnej služby, návštevy a dodávateľov, aby dodržiavali všetky preventívne opatrenia.

pdf (2K)Oznam - návštevy