pd (66K)
Zariadenie pre seniorov
J. Okáľa 6
97101 Prievidza
IČO: 00648698
Riaditeľ: Ing. Richard Fodor
Ekonomický úsek: Ing. Daniela Košíková
Sociálny úsek: Mgr. Martina Mišovicová
Zdravotný úsek: PhDr. Andrea Mikulová
Prevádzkový úsek: Ing. Dávid Petráš

 

Kontakty
Riaditeľ: 046/519 93 15
0903 353 158

zps@mail.telekom.sk
Ekonomický úsek: 046/519 93 21
0903 353 210
ekonomika@mail.telekom.sk
Sociálny úsek: 046/519 93 19
ul.Okáľa: 0903 353 126
ul.Rázusa: 0903 353 286
socialne@mail.telekom.sk
Prevádzkový úsek: 046/519 93 20
0903 353 316
prevadzka2@mail.telekom.sk
Kuchyňa: 046/519 93 14
0903 353 285
kuchyna@mail.telekom.sk
Ambulancia ul.Okáľa: 046/519 93 12
0903 353 113
zdravotne@mail.telekom.sk
Ambulancia ul.Rázusa: 0903 353 263
Fax: 046/541 20 71
Nahlasovanie protispoločenskej činnosti podľa Zák. č.307/2014 Z.z.:
etickalinka@mail.telekom.sk